Informujemy!
Edukujemy! Pomagamy!
Stowarzyszenie
dla właścicieli dźwigów
Stowarzyszenie
dla firm dźwigowych
Założone w 1996 roku
Kontakt
Kontakt do biura SPBD


Dokumenty
Wzory dokumentów do pobrania


Członkostwo
Informacje o zapisach
Aktualności

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych
2014-11-28

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind - koszty eksploatacji
2014-06-11

Seminarium :: Kierunki rozwoju branży dźwigowej ::
2012-08-27


Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje kary dla
koncernów
2011-10-10

Usługi konserwacyjne dźwigów w Polsce
2011-09-26

Program pilotażowy
Bezpieczeństwo Dostępność Ekologia
2011-06-14

Zobacz wszystkie...

MODERNIZACJA DŹWIGÓW STARYCH


Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę podstawowych parametrów i funkcji oraz przystosowanie do wymagań aktualnie obowiązujących norm np:

1.Bezpieczeństwa użytkowania dzięki zastosowaniu:
- kabin wykonanych z materiałów niepalnych i wyposażonych w drzwi automatyczne
- automatycznej łączności dwustronnej z ekipami ratowniczymi, w przypadku utknięcia kabiny z ludźmi między przystankami
- awaryjnego oświetlenia w kabinach , załączanego automatycznie po zaniku napięcia
- automatycznych drzwi przesuwnych wyposażonych w urządzenia zabezpieczające przed ściśnięciem
- urządzeń zabezpieczających przed nadmierną prędkością w górę i dół
- wyposażeniu w urządzenia odporne na wandalizm

2.Komfortu eksploatacyjnego uzyskanego poprzez:
- płynne przemieszczanie się i dokładne zatrzymywanie na przystankach
- swobodny dostęp do kabiny i wielofunkcyjne systemy sterowania
- wyeliminowanie hałasów i wibracji oraz zakłóceń magnetycznych

3.Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych:
- jeśli warunki budowlane na to zezwalają kabina powinna być wykonana w taki sposób aby umożliwiać dostęp i użytkowanie osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich
- drzwi szybowe i kabinowe o jak największym rozmiarze

4.Uzyskanie znaczących oszczędności energetycznych dzięki zastosowaniu :
- zespołów napędowych bez reduktorowych
- przemienników częstotliwości (falowników) do regulacji obrotów silników napędowych
- oświetlenia diodowego
- aparatury sterowe oraz napędy drzwiowe o zmniejszonym poborze energii

UWAGA! Przy określaniu wymagań należy uprzednio przeanalizować możliwości finansowe oraz ilość zaoszczędzone energii ponieważ niektóre bardzo drogie podzespoły pozwalają zaoszczędzić relatywnie niewielką ilość energii. Inne metody np. wygaszanie oświetlenia na postoju nie dają dużych efektów w przypadku stosowaniu np. diod energooszczędnych - zużywają niewielką ilość prądu, a częste zapalanie i gaszenie może wpłynąć negatywnie na żywotność tych podzespołów.

Założenia do modernizacji dźwigu

Każdy eksploatowany dźwig po zmodernizowaniu powinien posiadać budowę i wyposażenie w pełni zgodne z Dyrektywą Dźwigową 95/16/WE, której spełnienie zapewniają normy zharmonizowane z dyrektywą .
Firma wykonująca pełną modernizację dźwigu zobowiązana jest do udowodnienia, w procesie Certyfikacji przeprowadzonej przez Jednostkę Notyfikowaną, że wszystkie zainstalowane urządzenia są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Dźwigowej, a po uzyskaniu takiego certyfikatu potwierdza ten fakt umieszczając w widocznych miejscach oznakowanie CE.
W przypadku wykonywania modernizacji częściowych (wieloetapowych), całkowite spełnienie wymagań Dyrektywy Dźwigowej wymagane będzie w ostatnim etapie.

Proces modernizacji

Modernizacje dźwigów są przedsięwzięciami kosztownymi i długotrwałymi, które można podzielić na 3 główne etapy: (dla inwestora najważniejszy jest etap I, ponieważ zapadają w nim wszystkie najważniejsze decyzje)
I. Określenie zakresu prac modernizacyjnych i zawarcie umowy z wykonawcą
II. Kompletowanie materiałów i sporządzenie dokumentacji
III. Prace demontażowe i montażowe bezpośrednio na dźwigu zakończone badaniami UDT dopuszczającymi do eksploatacji

Etap I

1.Ocena zużycia poszczególnych elementów i zespołów dźwigowych w celu wytypowania niezbędnych do wymiany.

2.Określenie podstawowych parametrów technicznych i wyposażenia docelowego (oczekiwanego po zakończeniu modernizacji) jak:
- prędkość nominalna (zwiększenie prędkości, skutkuje wymianą chwytaczy i ramy kabinowej)
- rodzaj napędu: reduktorowy lub bez reduktorowy (każdy wyposażony z regulacją prędkości za pomocą falownika)
- typ drzwi: półautomatyczne wychylne lub automatyczne przesuwne
- optymalizacja wymiarów kabiny: w celu uniknięcia znaczącego zmniejszenia kabiny po zainstalowaniu drzwi automatycznych, proponujemy przeniesienie przeciwwagi ze ściany tylnej na boczną
- rodzaj wykończenia kabiny: malowana proszkowo, wykładana blachą nierdzewną lub płytami z twardego laminatu

3.Ocena konstrukcji budowlanej szybu i maszynowni w zakresie dopuszczalnych obciążeń, (szczególnie w przypadkach zwiększenia prędkości lub udźwigu)

4.Ustalenie zakresu modernizacji:
a) modernizacja pełna, polega na wymianie wszystkich urządzeń i elementów dźwigu na nowe (można rozważyć pozostawienie istniejących prowadnic kabinowych i przeciw wagowych)
b) modernizacje częściowe w zakresie wymiany zużytych zespołów na taki sam typ, nie mogą być zrealizowane , ponieważ nie są już od dawna produkowane.

Po nadto każda wymiana częściowa wymaga przeprowadzenia dokładnej analizy dotyczącej poprawnej współpracy urządzenia nowego typu z pozostającymi..

W przypadku wymiany tylko aparatury sterowej należy brać pod uwagę rodzaj napędu (reduktorowy lub bez reduktorowy) jaki docelowo będzie zastosowany.

W przypadkach wymian częściowych np.: zespołu napędowego; drzwi; lub kabiny na typ inny niż oryginalny niezbędna jest jednoczesna wymiana aparatury sterowej wraz z kompletną instalacją sterową

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze urządzeń lub typu dźwigu, należy kierować się nie tylko ceną ale przede wszystkim kosztami przyszłej eksploatacji oraz jakością i nowoczesnością zastosowanych urządzeń, mając na uwadze ponad 20-to letni okres użytkowania. Dlatego też ważne jest czy instalujący zapewnia nieograniczony dostęp do części zamiennych i osprzętu serwisowego oraz czy posiada zorganizowany własny serwis konserwacyjny i gwarancyjny.

Etap II

Przy opracowywaniu dokumentacji do modernizacji dźwigu staramy się optymalnie wykorzystać przestrzenie szybu i maszynowni jak np.:
- zwiększenie powierzchni kabiny poprzez przeniesienie prowadnic ze ściany tylnej na boczną
- wykorzystanie pomieszczeń po komorach zsypowych na maszynownie boczne
1. Proces zaczyna się od wizji lokalnej na dźwigu w celu wykonania dokładnych obmiarów pomieszczeń szybu i maszynowni oraz zapoznanie się z konkretnymi warunkami obiektu.
2. Uzyskanie zgody UDT na proponowany zakres modernizacji
3. Opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu z uwzględnieniem podziału urządzeń na nowe i pozostające.
4. Uzgodnienie zakresu i zatwierdzenie dokumentacji przez UDT (w przypadku modernizacji częściowej)
5. W przypadku modernizacji pełnej opracowanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Dźwigowej a następnie poddanie certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną w celu uzyskania potwierdzenia zgodności z Dyrektywą.
6. Kompletowanie materiałów i urządzeń rozpoczyna się od opracowania przez projektanta dźwigu karty kompletacyjnej, na podstawie której realizowana będzie produkcja i zakupy urządzeń.
7. Produkcja urządzeń i zakupy urządzeń od renomowanych firm
Okres realizacji etapu II-go trwa od 6-ciu do 12-tu tygodni

Etap III

Ze względu na wykonywanie modernizacji w czynnych obiektach budowlanych, należy wszelkie prace organizować w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców oraz przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa szczególnie dzieciom.

1. Poinformowanie mieszkańców o zakresie oraz terminach rozpoczęcia i zakończenia prac.
2. Demontaż urządzeń i wywóz na złom.
3. Przygotowanie pomostu ruchomego do prac demontażowych i montażowych w szybie.
4. Czyszczenie i malowanie pomieszczeń szybu i maszynowni.
5. Wymiana drzwi szybowych ( aby nie pozostawiać nie zabezpieczonych otworów w szybie najlepiej w miejsce zdemontowanych natychmiast montować nowe).
6. Montaż pozostałych urządzeń oraz regulacje i próby.
7. Badania dźwigu przez UDT w celu uzyskania dopuszczenia do eksploatacji.
Okres realizacji etapu III-go trwa od 3-ch do 8-miu tygodni w zależności od ilości przystanków i zakresu prac.


Zalecenia modernizacyjne Konserwacja w krajach UE Modernizacja dźwigów
Mało który użytkownik zdaje sobie sprawę, że powstały zalecenia w sprawie modernizacji dźwigów. Prezentujemy "10 Zasad Komisji Europejskiej" 95/216/EC z dnia 8 czerwca 1995 r ...
Czytaj więcej ...
Polityka uprawiana przez firmy „wielkiej czwórki” ogranicza wolność wyboru klienta. Jest on skazany na firmę, która daną windę zainstalowała. Nie ma możliwości zmiany konserwatora bez większego wkładu finansowego!
Czytaj więcej ...
Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Brak opracowań na ten temat pragniemy chociaż częściowo wypełnić niniejszą instrukcją, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji...
Czytaj więcej ...
Współpraca:
European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises Administrator24.info - portal dla Zarządców Nieruchomości. Porady dla właścicieli, wspólnot mieszkańców, administracji i spółdzielni mieszkaniowych The European Elevatori Magazine Europejskie Wydawnicto Informacji Technicznych Magazyn Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkanie i Wspólnota - Poradnik właścicieli i zarządców
Wszelkie prawa zastrzeżone © SPBD 1996 - 2018 created: roksela.com
Nowe dźwigi   Modernizacja   Konserwacja   Odpowiedzialność właściciela   Darmowe konsultacje i porady