Informujemy!
Edukujemy! Pomagamy!
Stowarzyszenie
dla właścicieli dźwigów
Stowarzyszenie
dla firm dźwigowych
Założone w 1996 roku
Kontakt
Kontakt do biura SPBD


Dokumenty
Wzory dokumentów do pobrania


Członkostwo
Informacje o zapisach
Aktualności

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych
2014-11-28

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind - koszty eksploatacji
2014-06-11

Seminarium :: Kierunki rozwoju branży dźwigowej ::
2012-08-27


Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje kary dla
koncernów
2011-10-10

Usługi konserwacyjne dźwigów w Polsce
2011-09-26

Program pilotażowy
Bezpieczeństwo Dostępność Ekologia
2011-06-14

Zobacz wszystkie...

HISTORIA STWARZYSZENIA DŹWIGOWEGO

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 02.12.1996 roku pod nazwą "Warszawski Stowarzyszenie Pracodawców Branży Dźwigowej z inicjatywy Panów:
- Bogdana Niestojka
- Andrzeja Krebsa
- Mirosława Kropiwnickiego,

Początkowo WSPBD nastawione było na wewnętrzną współpracę branżystów z województwa mazowieckiego. Na spotkania członkowskie zapraszani byli przedstawiciele z UDT gdzie szczegółowo omawiane były przepisy i problematyczne sytuacje. Przedstawiciele firm zagranicznych i krajowych prezentowali swoje produkty i rozwiązania. Omawiane były również branżowe publikacje i przedstawiano nowatorskie rozwiązania członków stowarzyszenia. Każde ze spotkań kończyła gorąca dyskusja.

W międzyczasie w 2005 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na "Stowarzyszenie Pracodawców Branży Dźwigowej" i przyjęło charakter ogólnopolski. Wydawane były biuletyny poruszające trudne zagadnienia związane z przepisami i problematycznymi sytuacjami. Dwóch przedstawicieli reprezentowało SPBD w Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, które miało za zadanie opracować projekt rozporządzenia zmuszającego użytkowników do modernizacji urządzeń niebezpiecznych.

Stowarzyszenie nie uciekało przed omawianiem sytuacji trudnych i konfliktowych. Mimo, że rozporządzenie nie weszło w życie (odpowiednik normy europejskiej SNEL), członkowie rozpoczęli prowadzić politykę edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa dźwigów i niezbędnych modernizacji konserwowanych dźwigów. Rozpoczęto również walkę z nieuczciwą konkurencją prowadzaną przez koncerny, a w szczególności z nieudostępnianiem podzespołów w wolnym obrocie handlowym (jedynie w wewnętrznej sieci dystrybucji). Podjęto również walkę z wprowadzaniem dźwigów bez maszynowni jako standard w nowym i starym budownictwie. Urządzenia te scharakteryzowano jako bardziej niebezpieczne w sytuacja zagrożenia życia w porównaniu z tradycyjnymi dźwigami z wydzieloną maszynownią.

Nawiązano również współpracę z europejską organizacją zrzeszającą małe i średnie firmy dźwigowe, której głównym zadaniem jest dbanie o równowagę rynkową. EFESME przeciwstawiło się wielu projektom norm, opracowanych z inicjatywy koncernów, które mogły by ograniczyć swobodną konkurencję dzięki stosowaniu rozwiązań niestandardowych. Organizacja ta jest "przeciwwagą" dla organizacji ELA dbającej głównie o interesy tylko kilku wielkich firm z branży.

W roku 2010 z inicjatywy kilku członków stowarzyszenie postanowiło otworzyć się szerszemu gronu tzn. użytkownikom i właścicielom dźwigów. Otwarto stronę internetową, gdzie poruszano tematy na forum ogólnoświatowym.Zalecenia modernizacyjne Konserwacja w krajach UE Modernizacja dźwigów
Mało który użytkownik zdaje sobie sprawę, że powstały zalecenia w sprawie modernizacji dźwigów. Prezentujemy "10 Zasad Komisji Europejskiej" 95/216/EC z dnia 8 czerwca 1995 r ...
Czytaj więcej ...
Polityka uprawiana przez firmy „wielkiej czwórki” ogranicza wolność wyboru klienta. Jest on skazany na firmę, która daną windę zainstalowała. Nie ma możliwości zmiany konserwatora bez większego wkładu finansowego!
Czytaj więcej ...
Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Brak opracowań na ten temat pragniemy chociaż częściowo wypełnić niniejszą instrukcją, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji...
Czytaj więcej ...
Współpraca:
European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises Administrator24.info - portal dla Zarządców Nieruchomości. Porady dla właścicieli, wspólnot mieszkańców, administracji i spółdzielni mieszkaniowych The European Elevatori Magazine Europejskie Wydawnicto Informacji Technicznych Magazyn Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkanie i Wspólnota - Poradnik właścicieli i zarządców
Wszelkie prawa zastrzeżone © SPBD 1996 - 2018 created: roksela.com
O SPBD   Statut   Władze   Cele i zadania   Członkostwo   Baza firm   Instytucje współpracujące   Historia   Dla właścicieli