Informujemy!
Edukujemy! Pomagamy!
Stowarzyszenie
dla właścicieli dźwigów
Stowarzyszenie
dla firm dźwigowych
Założone w 1996 roku
Kontakt
Kontakt do biura SPBD


Dokumenty
Wzory dokumentów do pobrania


Członkostwo
Informacje o zapisach
Aktualności

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych
2014-11-28

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind - koszty eksploatacji
2014-06-11

Seminarium :: Kierunki rozwoju branży dźwigowej ::
2012-08-27


Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje kary dla
koncernów
2011-10-10

Usługi konserwacyjne dźwigów w Polsce
2011-09-26

Program pilotażowy
Bezpieczeństwo Dostępność Ekologia
2011-06-14

Zobacz wszystkie...

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, które pragną realizować cele Stowarzyszenia.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, które wykażą zainteresowanie pomocą w realizacji celów Stowarzyszenia oraz zadeklarują pomoc materialną lub rzeczową.

4. Członkami honorowymi mogą być tylko osoby fizyczne, które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia.

5. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionych deklaracji przesłanych drogą meilową:

czlonkostwo@spbd.org.pl lub faksem: +48 22 737 23 91

:: Złóż deklarację już teraz ::

6. Szczegóły dotyczące opłat członkowskich udzielane są telefonicznie oraz automatycznie po wypełnieniu deklaracji drogą e-mail'ową.

7. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd po rozpoznaniu wniosku zainteresowanego wraz z załącznikami.

8. Przyjęcie w poczet członków jest skuteczne z chwilą podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia (ok. 7 dni).

Zalecenia modernizacyjne Konserwacja w krajach UE Modernizacja dźwigów
Mało który użytkownik zdaje sobie sprawę, że powstały zalecenia w sprawie modernizacji dźwigów. Prezentujemy "10 Zasad Komisji Europejskiej" 95/216/EC z dnia 8 czerwca 1995 r ...
Czytaj więcej ...
Polityka uprawiana przez firmy „wielkiej czwórki” ogranicza wolność wyboru klienta. Jest on skazany na firmę, która daną windę zainstalowała. Nie ma możliwości zmiany konserwatora bez większego wkładu finansowego!
Czytaj więcej ...
Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Brak opracowań na ten temat pragniemy chociaż częściowo wypełnić niniejszą instrukcją, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji...
Czytaj więcej ...
Współpraca:
European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises Administrator24.info - portal dla Zarządców Nieruchomości. Porady dla właścicieli, wspólnot mieszkańców, administracji i spółdzielni mieszkaniowych The European Elevatori Magazine Europejskie Wydawnicto Informacji Technicznych Magazyn Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkanie i Wspólnota - Poradnik właścicieli i zarządców
Wszelkie prawa zastrzeżone © SPBD 1996 - 2018 created: roksela.com
O SPBD   Statut   Władze   Cele i zadania   Członkostwo   Baza firm   Instytucje współpracujące   Historia   Dla właścicieli