Informujemy!
Edukujemy! Pomagamy!
Stowarzyszenie
dla właścicieli dźwigów
Stowarzyszenie
dla firm dźwigowych
Założone w 1996 roku
Kontakt
Kontakt do biura SPBD


Dokumenty
Wzory dokumentów do pobrania


Członkostwo
Informacje o zapisach
Aktualności

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych
2014-11-28

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind - koszty eksploatacji
2014-06-11

Seminarium :: Kierunki rozwoju branży dźwigowej ::
2012-08-27


Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje kary dla
koncernów
2011-10-10

Usługi konserwacyjne dźwigów w Polsce
2011-09-26

Program pilotażowy
Bezpieczeństwo Dostępność Ekologia
2011-06-14

Zobacz wszystkie...

CELE I ZADANIA

1. Stowarzyszenie ma następujące cele:

a. wspieranie i propagowanie branży dźwigowej poprzez wspieranie małych i średnich przedsiębiorców;
b. ochronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz wobec podmiotów gospodarczych;
c. integrację, konsolidację środowiska branży dźwigowej;
d. upowszechnianie tematyki dźwigowej;
e. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do branży dźwigowej;
f. wspieranie i propagowanie rozwoju branży dźwigowej;
g. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują działania wskazane powyżej;
h. promowanie branży dźwigowej wobec społeczności międzynarodowej we wszelkich aspektach życia gospodarczego;
i. zwalczanie nieuczciwej konkurencji w branży dźwigowej;
j. wspieranie i promowanie uczciwej konkurencji, etyki zawodowej oraz dobrych obyczajów w branży dźwigowej;

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a. wszechstronne propagowanie aktualności technicznych, ekonomicznych oraz prawnych z dziedziny branży dźwigowej oraz branż pokrewnych;
b. współpracę oraz wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
c. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia;
d. udzielanie referencji zawodowych członkom Stowarzyszenia;
e. organizowanie szkoleń i konferencji w zakresie branży dźwigowej;
f. doradztwo oraz pomoc organizacyjnej, technicznej oraz ekonomicznej w środowiskach użytkowników urządzeń dźwigowych;
g. zgłaszanie wniosków do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w sprawach wymagających regulacji lub zmiany obowiązujących aktów prawnych;
h. współdziałanie z organami administracji rządowej oraz samorządowej w celu propagowania programu i działalności Stowarzyszenia;
i. współdziałanie z osobami oraz organizacjami o podobnych celach.

Zalecenia modernizacyjne Konserwacja w krajach UE Modernizacja dźwigów
Mało który użytkownik zdaje sobie sprawę, że powstały zalecenia w sprawie modernizacji dźwigów. Prezentujemy "10 Zasad Komisji Europejskiej" 95/216/EC z dnia 8 czerwca 1995 r ...
Czytaj więcej ...
Polityka uprawiana przez firmy „wielkiej czwórki” ogranicza wolność wyboru klienta. Jest on skazany na firmę, która daną windę zainstalowała. Nie ma możliwości zmiany konserwatora bez większego wkładu finansowego!
Czytaj więcej ...
Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Brak opracowań na ten temat pragniemy chociaż częściowo wypełnić niniejszą instrukcją, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji...
Czytaj więcej ...
Współpraca:
European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises Administrator24.info - portal dla Zarządców Nieruchomości. Porady dla właścicieli, wspólnot mieszkańców, administracji i spółdzielni mieszkaniowych The European Elevatori Magazine Europejskie Wydawnicto Informacji Technicznych Magazyn Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkanie i Wspólnota - Poradnik właścicieli i zarządców
Wszelkie prawa zastrzeżone © SPBD 1996 - 2018 created: roksela.com
O SPBD   Statut   Władze   Cele i zadania   Członkostwo   Baza firm   Instytucje współpracujące   Historia   Dla właścicieli