Informujemy!
Edukujemy! Pomagamy!
Stowarzyszenie
dla właścicieli dźwigów
Stowarzyszenie
dla firm dźwigowych
Założone w 1996 roku
Kontakt
Kontakt do biura SPBD


Dokumenty
Wzory dokumentów do pobrania


Członkostwo
Informacje o zapisach
Aktualności

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych
2014-11-28

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind - koszty eksploatacji
2014-06-11

Seminarium :: Kierunki rozwoju branży dźwigowej ::
2012-08-27


Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje kary dla
koncernów
2011-10-10

Usługi konserwacyjne dźwigów w Polsce
2011-09-26

Program pilotażowy
Bezpieczeństwo Dostępność Ekologia
2011-06-14

Zobacz wszystkie...

Kategoria: Porady
Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych

Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Dotkliwy brak opracowań na ten temat pragniemy chociaż częściowo wypełnić niniejszym artykułem, aby pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji.

Przystępując do realizacji prac modernizacyjnych należy najpierw ustalić, jakie cechy powinien posiadać dźwig po jej zakończeniu, ponieważ od tego zależą typy i rodzaje zastosowanych podzespołów oraz urządzeń. Jedną z pożądanych własności modernizowanych dźwigów jest przystosowanie kabiny w jak największym stopniu dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku nowych inwestycji budowlanych istnieje rozporządzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", które nakazuje instalację dźwigów z kabinami nie mniejszymi jak 1100 x 1400 mm (SxG). Niestety nie zawsze takie gabaryty są możliwe do uzyskania w przypadku starego budownictwa z racji zbyt małych szybów dźwigowych. W celu zwiększenia dostępności dźwigu dla osób niepełnosprawnych można posłużyć się wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 81-70:2005 "Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych". We wskazanej normie określono minimalne wymiary kabiny dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim 1000 x 1250 mm przy jednoczesnym zastosowaniu drzwi o szerokości w świetle 800 mm i wysokości 2000 mm. Wymieniając dźwig należy zatem zwrócić uwagę na maksymalizację wymiarów kabiny i drzwi biorąc również pod uwagę osoby z wózkami dziecięcymi, możliwość załadunku noszy czy też roweru lub innych przedmiotów gabarytowych.

UWAGA! W przypadku, gdy istnieją warunki do optymalizacji wielkości podłogi kabiny, a Inwestor nie korzysta z takich możliwości to osoba niepełnosprawna może dochodzić na drodze sądowej (znane są takie przypadki) do powiększenia powierzchni podłogi, co praktycznie oznacza wymianę kabiny i dodatkowe koszty.


Rys.1 Długość wózka inwalidzkiego i dziecięcego z opiekunem

Dźwigi "licencyjne" typu ODA - kabiny drewniane bez drzwi kabinowych

Najczęstszym przypadkiem z jakim mamy do czynienia w starym budownictwie są dźwigi typu ODA o wymiarach szybu 1400 mm x 1700 mm (SxG) (Rys. 2). Uzyskanie pożądanych wymiarów kabin po zainstalowaniu drzwi automatycznych staje się poważnym problemem, który rozwiązywany jest na wiele sposobów jak np.:


Rys. 2 Przekrój przez szyb dźwigu typu ODA - przed modernizacją

1. Pozostawienie dotychczasowego układu usytuowania przeciwwagi - ewentualne wykorzystanie istniejących obciążników i prowadnic (Rys. 3).


Rys. 3 Przekrój przez szyb dźwigu po modernizacji - wariant I

Na pytanie czy warto pozostawiać istniejące prowadnice nie ma łatwej odpowiedzi - zalecamy przeprowadzenie ekspertyzy technicznej. Jeśli ich stan techniczny jest dobry to zdecydowanie tak, pod warunkiem gęstszego, dodatkowego zakotwienia i przeprowadzenia umiejętnego pionowania. Należy podkreślić, że prowadnice to nie szyny tramwajowe zużywające się na skutek tarcia kół jezdnych, lecz służą do utrzymywania kabiny w pionie za pomocą przeważnie smarowanych ślizgów.

2. Układ z wąską przeciwwagą na ścianie tylnej która wyposażona jest w obciążniki ustawiane pionowo (Rys. 4). Kabina uzyskuje wymiar wew. 1000 x 1250 mm i drzwi szerokości 800 mm. Rozwiązanie jak najbardziej poprawne chociaż mało komfortowe - zapewnia miejsce na ręczny wózek inwalidzki lub mały wózek dziecięcy.


Rys. 4 Przekrój przez szyb dźwigu po modernizacji - wariant II / wąska przeciwwaga

3. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest przeniesienie przeciwwagi na ścianę boczną dzięki czemu uzyskujemy wydłużenie kabiny o dodatkowe ~15cm (Rys. 5). Szerokość kabiny zwiększa się o kilka centymetrów w stosunku do starej. Wariant ten umożliwia także swobodny wjazd wózków dziecięcych o dużych gabarytach.

Układ taki nie wpływa negatywnie na konstrukcję budynku i żywotność podzespołów. Kluczem jest odpowiednie wykonanie posadowienia pod zespół napędowy, który obciąża tylko ściany szybu. Dodatkowo wykonuje się nowe otwory pod liny w zwieńczeniu szybu rozdzielającym szyb od maszynowni. Prace te oczywiście musi obligatoryjnie pozytywnie zatwierdzić inżynier z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi.


Rys. 5 Przekrój przez szyb dźwigu po modernizacji - wariant III / przeniesiona przeciwwaga

4. Rozwiązania stosowane przez firmy zagraniczne - polegają na instalacji zespołów w szybie (tzw. dźwigi bez maszynowni) oferując klientom w standardzie małe kabiny i drzwi o wymiarze 750 x 2000 mm (Rys. 6). Są to zarówno układy z boczną jak i tylną przeciwwagą, aczkolwiek w pełnych modernizacjach rzadko realizowane (m.in. ze względu na ewentualne wady jak znaczny poziom hałasu w szybie oraz utrudniony serwis)


Rys. 6 Przekrój przez szyb dźwigu po modernizacji w wykonaniu niektórych firm zagranicznych

Dźwig z ruchomą podłogą "tradycja" - kabina drewniana z ręcznymi drzwi kabinowymi

Gabaryty szybów dźwigów tzw. "tradycyjnych" są często mniejsze od standardowych (Rys. 7). Maksymalizacja przestrzeni pasażerskiej w takich przypadkach jest niekiedy głównym kryterium wyboru wykonawcy do modernizacji dźwigu.


Rys. 7 Przekrój przez szyb dźwigu z ruchomą podłogą tzw. "tradycji"

5. W przypadku gdy mamy do czynienia z szybami węższymi np. 1300 mm przenoszenie przeciwwagi nie ma sensu ponieważ uzyskano by zbyt mała szerokość. W takich przypadkach najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest pozostawianie przeciwwagi na ścianie tylnej (Rys. 8). Wymiary kabiny można powiększyć zastępując drzwi automatyczne wychylnymi lub instalując je w całości w płaszczyźnie frontowej szybu. Instalacja drzwi półautomatycznych wychylnych (otwieranych ręcznie) jest wskazana tylko w szczególnych przypadkach np. nietypowych lub wąskich szybów, ponieważ istotnie jest utrudniony dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.


Rys. 8 Przekrój przez szyb dźwigu po modernizacji - wykonanie tradycyjne

6. Innym rozwiązaniem w przypadku małych szybów jest instalacja wąskich przeciwwag. Problemem takich realizacji są jednak wysokie przeciwwagi co w przypadku starych szybów jest niemożliwe do uzyskania szczególnie przy zaniżonych strefach podszybia i nadszybia.

7. W przypadkach j.w. stosowane są również przeciwwagi dzielone, które zapewniają zysk na głębokości kabiny oscylujący w granicach 10 cm w stosunku do tradycyjnego wykonania (Rys. 9).


Rys. 9 Przekrój przez szyb dźwigu po modernizacji z przeciwwagą dzieloną

Przedstawione rozwiązania nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych wariantów. Warto czasami zdecydować się na nieco droższe rozwiązanie gwarantujące wewnątrz obiektu swobodną komunikację wszystkim lokatorom. Sekretarz SPBD
Tomasz Katner
www.spbd.org.pl
Zobacz również:

Modernizacja dźwigów ...
Usługi konserwacyjne dźwigów w Polsce ...
Sytuacja rynkowa ...
Popularne tagi:

certyfikacja energetyczna wind SPBD EFESME spotkanie dotacje na modernizację wind windy w Polsce historia wind koło deptakowe tania winda rynek windZalecenia modernizacyjne Konserwacja w krajach UE Modernizacja dźwigów
Mało który użytkownik zdaje sobie sprawę, że powstały zalecenia w sprawie modernizacji dźwigów. Prezentujemy "10 Zasad Komisji Europejskiej" 95/216/EC z dnia 8 czerwca 1995 r ...
Czytaj więcej ...
Polityka uprawiana przez firmy „wielkiej czwórki” ogranicza wolność wyboru klienta. Jest on skazany na firmę, która daną windę zainstalowała. Nie ma możliwości zmiany konserwatora bez większego wkładu finansowego!
Czytaj więcej ...
Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Brak opracowań na ten temat pragniemy chociaż częściowo wypełnić niniejszą instrukcją, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji...
Czytaj więcej ...
Współpraca:
European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises Administrator24.info - portal dla Zarządców Nieruchomości. Porady dla właścicieli, wspólnot mieszkańców, administracji i spółdzielni mieszkaniowych The European Elevatori Magazine Europejskie Wydawnicto Informacji Technicznych Magazyn Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkanie i Wspólnota - Poradnik właścicieli i zarządców
Wszelkie prawa zastrzeżone © SPBD 1996 - 2019 created: roksela.com
O SPBD   Statut   Władze   Cele i zadania   Członkostwo   Baza firm   Instytucje współpracujące   Historia   Dla właścicieli