Informujemy!
Edukujemy! Pomagamy!
Stowarzyszenie
dla właścicieli dźwigów
Stowarzyszenie
dla firm dźwigowych
Założone w 1996 roku
Kontakt
Kontakt do biura SPBD


Dokumenty
Wzory dokumentów do pobrania


Członkostwo
Informacje o zapisach
Aktualności

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych
2014-11-28

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind - koszty eksploatacji
2014-06-11

Seminarium :: Kierunki rozwoju branży dźwigowej ::
2012-08-27


Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje kary dla
koncernów
2011-10-10

Usługi konserwacyjne dźwigów w Polsce
2011-09-26

Program pilotażowy
Bezpieczeństwo Dostępność Ekologia
2011-06-14

Zobacz wszystkie...

Kategoria: Porady
Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind - koszty eksploatacji

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind

Wielu mieszkańców budynków wielorodzinnych bierze sprawy w swoje ręce i organizuje Wspólnoty Mieszkaniowe lub w ramach Spółdzielni Mieszkaniowych Rady Osiedlowe, aby uzyskać realny wpływ na podejmowane decyzje. Jednak często za dobrymi chęciami nie idą w parze właściwe kompetencje. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom prezentujemy zakres podstawowych informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji i eksploatacji wind, tym bardziej, że brakuje rzetelnych opracowań na ten temat.

Modernizacja windy ma na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Najczęściej modernizacje wykonuje się po wieloletniej eksploatacji, w skutek czego nastąpiło znaczne zużycie wszystkich zespołów a także z powodu niezgodności ich budowy z aktualnymi wymaganiami zawartymi w obowiązującej Dyrektywie Dźwigowej 95/16/WE, w praktyce konieczna jest wymiana wszystkich urządzeń na nowe. Zadanie takie najlepiej powierzyć firmie posiadającej odpowiednie doświadczenie i dobre przygotowanie merytoryczne oraz wyposażonej w środki do jego realizacji. Szczególnie przydatne jest doświadczenie w konserwacji wind, ponieważ wszelkie mankamenty ujawniają się podczas eksploatacji i najskuteczniej zauważalne są w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych. Dokonując wyboru wykonawcy modernizacji wind, należy brać pod uwagę również późniejsze koszty eksploatacji, zarówno w okresie gwarancji jak i po jej zakończeniu. Wiele firm oferuje urządzenia stosunkowo tanie przy zakupie, ale drogie w późniejszym utrzymaniu. Koszty napraw i serwisowania takich produktów w bardzo krótkim czasie niwelują różnicę w cenie ich zakupu. Zważywszy, że pełna modernizacja wind (wymiana na nowe) jest inwestycją na kilkadziesiąt lat, warto przeanalizować wszelkie aspekty (przed podjęciem decyzji) przedstawione poniżej:

1. Niezawodność oraz koszty napraw i remontów
Największy wpływ na niezawodność działania windy mają:
a) jakość zainstalowanych urządzeń
b) poprawność montażu
c) rzetelność usług serwisowych
Wskazane jest szczegółowe zapoznanie się z parametrami technicznymi oferowanych wind i sprawdzenie dostępności kluczowych podzespołów w wolnym handlu. Wszelkie rozwiązania zastrzeżone patentami (np. pasy nośne, niektóre typy zespołów napędowych) są na ogół możliwe do nabycia tylko i wyłącznie u wytwórcy windy. Firma taka może również dyktować swoim klientom ceny części zamiennych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania windy. Warto zatem poznać cennik napraw i podstawowych części zamiennych, np. sterownika mikroprocesorowego wraz z oprogramowaniem, falownika, lin lub pasów nośnych, silnika napędu głównego i drzwi itp. W przypadku braku takich danych, dobrze jest uzyskać informację o kosztach usług i części zamiennych od innych klientów danego oferenta.

2. Usługa Konserwacyjna
Obowiązkiem właściciela windy jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji i w tym celu zawierana jest umowa z firmą lub bezpośrednio z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do konserwacji wind. Warto zwrócić uwagę na zakres konserwacji, np. czy do awarii windy konserwator przyjeżdża w godzinach popołudniowych i w weekendy. Ponadto w umowach często występują różne „haczyki”, które są niezauważalne lub ignorowane a późniejsze konsekwencje mogą być bardzo kosztowne, jak np.:
• z góry określone wymiany podzespołów, czyli tzw. „konserwacja prewencyjna” (np. wymiana pasów nośnych po upływie 3,5 roku bez względu na stan zużycia);
• wypożyczenie podzespołów zamiast przeniesienia prawa własności na klienta (np. narzędzi serwisowych lub oprogramowania);
• odpłatne nieuzasadnione przyjazdy na wezwania serwisowe (np. brak sytuacji zagrożenia życia lub awarii dźwigu).
• umowy zawierane na czas określony bez praktycznej możliwości ich rozwiązania lub po zapłaceniu wysokiego odszkodowania

Należy także pamiętać o pozyskaniu dokumentacji zawierającej warunki eksploatacji urządzenia oraz pełnego zakresu konserwacji wraz z jej kosztem po upływie okresu gwarancji. Usługobiorca powinien zapewnić właścicielowi windy pełną informację o wszelkich zdarzeniach związanych z jej eksploatacją, ponieważ tylko firmy traktujące klientów po partnersku posiadają specjalne systemy do obsługi klienta przez internet w czasie rzeczywistym. Należy również zapewnić profesjonalną obsługę obligatoryjnego systemu automatycznej łączności dwustronnej w przypadkach uwięzienia ludzi między przystankami. Firma konserwująca windy powinna w imieniu właściciela pokrywać koszty abonamentu w sieci GSM oraz wykazać posiadanie systemu do automatycznego testowania poprawności działania urządzenia co najmniej raz na 72 godziny. Tylko kompleksowa i dobrze wykonywana konserwacja wydłuży okres eksploatacji zmodernizowanych wind i zapewni bezpieczne użytkowanie.

3. Usługa gwarancyjna
Długość okresu gwarancji świadczy jednoznacznie o jakości wykonanej modernizacji windy. Można śmiało stwierdzić, że producent oferujący okres gwarancji nie krótszy niż 4 lata jest bardziej wiarygodny i solidny niż najczęściej udzielający gwarancji na czas nie przekraczający 36 miesięcy. Należy jednak dokładnie przeanalizować warunki usługi gwarancyjnej, szczególnie zwracając uwagę czy zakres obejmuje wszystkie podzespoły, za wyjątkiem drobnych materiałów eksploatacyjnych i dewastacji rozliczanych na odrębne zlecenia. Czas trwania gwarancji nie powinien być niczym ograniczony ani uwarunkowany, np. ilością jazd lub cykli – zapis taki jest najczęstszym sposobem skracania uprzednio wynegocjowanego okresu gwarancji.

4. Energooszczędność
Winda powinna charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, na co największy wpływ ma ilość pobieranej energii elektrycznej. Zmodernizowana winda powinna być energooszczędna, czyli zaopatrzona w certyfikat energetyczny. Nagminne jest bowiem prezentowanie przez oferentów certyfikatów energetycznych wystawionych dla dźwigów wzorcowych, stworzonych tylko i wyłącznie na potrzeby certyfikacji. Warto przy okazji również sprawdzić czy obniżenie zużycia energii nie odbyło się kosztem nadmiernego „odchudzenia” konstrukcji windy, np. zmniejszenia grubości zastosowanych elementów nośnych i blach na kabiny. Czas jazdy windy w cyklu dobowym stanowi niecałe 5%, pozostały czas urządzenie czeka bezczynnie na wezwanie. Winda powinna być zatem wyposażona przede wszystkim w rozbudowany system zmniejszonego poboru energii podczas postoju. Systemy takie charakteryzują się wyłączaniem na postoju jak największej ilości urządzeń pobierających prąd. Oferent powinien wskazać przybliżoną wartość pobieranej przez windę energii czynnej a także biernej, za którą od niedawna również musimy płacić. Ostrożnie należy podchodzić do niektórych „cudownych” rozwiązań, np. systemu zwrotu energii, który zastosowany w budynku mieszkalnym ma szanse zwrócić się dopiero po kilkudziesięciu latach, a koszt jego zainstalowania i późniejszej eksploatacji wielokrotnie przekroczy potencjalne korzyści.

5. Oporność na dewastacje
Wskazane jest szczególne w budynkach mieszkalnych aby winda była odporna na akty wandalizmu. Wszelkie elementy narażone na dewastacje powinny być wykonane z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia, które mogą zostać dokonane za pomocą prostych przedmiotów jak np.: klucze, długopisy itp. Istotne są koszty napraw, dlatego ściany kabin wykonane w technologii panelowej umożliwiają łatwą wymianę pojedynczego segmentu, a nie całej ściany, zaś sufit pełny eliminuje problemy związane z wypychaniem podwieszonego oświetlenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość i trwałość materiałów użytych do wykończenia wnętrza kabin (stal nierdzewna, brak szkła akrylowego, materiałów plastykowanych i chromowanych plastików). Zaleca się na pokrycie podłogowe stosować wykładziny winylowe z dodatkiem korundu, a na osłony oświetleniowe szkło bezpieczne. Przyciski sterowe obligatoryjnie muszą posiadać certyfikat odporności na wandalizm (zgodnie z normą PN-EN 81-71). Nie zaleca się stosowania w budynkach mieszkalnych rozwiązań, które nie sprawdziły się w praktyce, jak np.: dotykowy szklany panel dyspozycji, ponieważ nie jest odporny na uszkodzenia, w zimie jest niefunkcjonalny, a jakiekolwiek jego uszkodzenie wiąże się z całkowitą wymianą i kosztem kilku tysięcy złotych.

6. Wiarygodność oferenta
Aby zapewnić wysoki poziom usług dźwigowych, niezbędny jest wybór właściwego wykonawcy. Tylko firmy z wieloletnim doświadczeniem dają taką gwarancję. Nowopowstała firma to zbyt duże ryzyko wykonania usługi na niskim poziomie, a ponadto istnieje szansa bankructwa i problemów z gwarancją. Warto przeanalizować uprzednio sytuację finansową firmy, a nade wszystko stan zatrudnienia. Dobrym sposobem na ocenę oferenta są opracowywane przez wywiadownie gospodarcze rankingi przedsiębiorstw (można pobrać z internetu za niewielką opłatą). W taki sposób oceniane są wszystkie firmy, które zgodnie z przepisami prowadzą działalność i składają odpowiednie wymagane prawem sprawozdania. Brak danych w takich rankingach będzie sygnałem ostrzegawczym. Należy również zapoznać się z sytuacją własnościową oferenta (kapitał krajowy czy zagraniczny). Wskazane, aby potencjalny wykonawca był obecny na rynku lokalnym bez przerwy od kilku lat, co umożliwi skuteczne rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych na miejscu, bez konieczności oczekiwania na specjalistów z drugiego końca Polski lub zagranicy.

7. Podsumowanie i wnioski
Windy są jedynym środkiem komunikacji pionowej w budynku i stają się niezbędne dla osób niepełnosprawnych i starszych, dlatego trzeba dbać o właściwe ich funkcjonowanie. Droga do tego celu wbrew pozorom wcale nie jest prosta, co zasygnalizowane zostało w niniejszym opracowaniu z intencją, aby ułatwić osobom decyzyjnym podejmowanie racjonalnych wyborów. Szczególnej rozwagi wymagają decyzje modernizacyjne, oznaczające w praktyce wymianę całej windy i skutkują potem przez wiele lat, kosztami eksploatacji, bezpieczeństwem użytkowników i niezawodnością działania. Niezależnie od przedstawionych w tekście informacji, zalecamy korzystanie również z wiedzy niezależnych ekspertów dźwigowych, w czym jako Stowarzyszenie Pracodawców Branży Dźwigowej deklarujemy nieodpłatnie pośredniczyć.

Sekretarz SPBD
Tomasz Katner
www.spbd.org.pl




Zobacz również:

Spotkanie EFESME i SPBD na Euro-Lift 2010 ...
Opinia dot. normy SNEL ...
Certyfikacja energetyczna dźwigów wg. ISO ...
Popularne tagi:

wymiana windy certyfikacja energetyczna wind dotacje na modernizację wind windy w Polsce serwis wind konserwacja koncernów koło deptakowe SPBD EFESME spotkanie



Zalecenia modernizacyjne Konserwacja w krajach UE Modernizacja dźwigów
Mało który użytkownik zdaje sobie sprawę, że powstały zalecenia w sprawie modernizacji dźwigów. Prezentujemy "10 Zasad Komisji Europejskiej" 95/216/EC z dnia 8 czerwca 1995 r ...
Czytaj więcej ...
Polityka uprawiana przez firmy „wielkiej czwórki” ogranicza wolność wyboru klienta. Jest on skazany na firmę, która daną windę zainstalowała. Nie ma możliwości zmiany konserwatora bez większego wkładu finansowego!
Czytaj więcej ...
Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Brak opracowań na ten temat pragniemy chociaż częściowo wypełnić niniejszą instrukcją, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji...
Czytaj więcej ...
Współpraca:
European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises Administrator24.info - portal dla Zarządców Nieruchomości. Porady dla właścicieli, wspólnot mieszkańców, administracji i spółdzielni mieszkaniowych The European Elevatori Magazine Europejskie Wydawnicto Informacji Technicznych Magazyn Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkanie i Wspólnota - Poradnik właścicieli i zarządców
Wszelkie prawa zastrzeżone © SPBD 1996 - 2019 created: roksela.com
O SPBD   Statut   Władze   Cele i zadania   Członkostwo   Baza firm   Instytucje współpracujące   Historia   Dla właścicieli