Informujemy!
Edukujemy! Pomagamy!
Stowarzyszenie
dla właścicieli dźwigów
Stowarzyszenie
dla firm dźwigowych
Założone w 1996 roku
Kontakt
Kontakt do biura SPBD


Dokumenty
Wzory dokumentów do pobrania


Członkostwo
Informacje o zapisach
Aktualności

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych
2014-11-28

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind - koszty eksploatacji
2014-06-11

Seminarium :: Kierunki rozwoju branży dźwigowej ::
2012-08-27


Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje kary dla
koncernów
2011-10-10

Usługi konserwacyjne dźwigów w Polsce
2011-09-26

Program pilotażowy
Bezpieczeństwo Dostępność Ekologia
2011-06-14

Zobacz wszystkie...

Kategoria: Aktualności

Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje kary dla
koncernów

Niniejsza notatka została przetłumaczona na język polski na potrzeby SPBD

MEMO/11/505

Bruksela, 13 lipca 2011 roku


Prawo konkurencji: Komisja z zadowoleniem przyjmuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach wind i schodów ruchomych

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła orzeczenie wydane przez Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawy T-138/07, T-141/07, T-142/07, T-144/07, T-145/07, T-146/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07, T-151/07, T-154/07), które w dużym stopniu podtrzymało decyzję Komisji z lutego 2007 roku w sprawie nałożenia grzywien na firmy Otis, Kone, Mitsubishi, Schindler oraz ThyssenKrupp za kartel na rynku wind i schodów ruchomych (patrz IP/07/209). Trybunał oddalił skargi wniesione przez Otis, Kone i Schindler w całości, zachowując grzywny w wysokości odpowiednio € 224 932 950, € 142 120 000 i € 143 748 000. Wyrok Trybunału potwierdził stanowisko Komisji w sprawie najważniejszych zasad prawa konkurencji UE, takich jak stosowanie prawa konkurencji w przypadkach karteli prowadzonych na szczeblu krajowym, przy obliczaniu grzywien i ulg z tytułu dobrowolnej współpracy odpowiednich spółek głównych oraz braku kwestionowania faktów. Komisja zaznacza, że grzywna nałożona na ThyssenKrupp została zmniejszona o ok. € 160 milionów, gdyż wcześniejszy wzrost grzywny o 50% ze względu na kolejne naruszenie prawa przez spółkę uznano za niezgodny z prawem.

Trybunał podtrzymał w dużej mierze decyzję Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. (patrz IP/07/209) o nałożeniu grzywny w wysokości € 992 312 200 na przedsiębiorstwa Kone, Mitsubishi, Otis, Schindler i Thyssen za naruszenie artykułu 81 WE (obecnie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Przedsiębiorstwa brały udział w czterech odrębnych, zarówno pojedynczych jak i ciągłych, praktykach naruszających prawo w Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Holandii. Konkretnie, firmy dzieliły między siebie rynek zamówień publicznych i inne umowy sprzedaży, instalacji oraz serwisowania wind i schodów ruchomych, a nie konkurowały ze sobą. Co więcej, dochodziło także do wymiany poufnych informacji handlowych. W apelacji żadne z przedsiębiorstw nie zakwestionowało faktów, które zostały zawarte w decyzji Komisji Europejskiej.

Komisja z zadowoleniem przyjęła potrzymanie swej opinii stwierdzającej, że kartele w Luksemburgu, Holandii, Niemczech i Belgii miały istotny wpływ na handel między państwami członkowskimi. Prawo konkurencji UE zostało zastosowane do zasad prowadzenia firm i Komisja posiadała odpowiednie kompetencje do podjęcia konkretnej decyzji. Co więcej, Trybunał potwierdził ocenę Komisji, że wszystkie spółki główne uwzględnione w decyzji były wspólnie odpowiedzialne za naruszenie prawa. Trybunał potwierdził również ograniczenie swobody współpracy w odniesieniu do obwieszczenia. Dodatkowo stwierdzono, że oświadczenia krajowych organów ochrony konkurencji, które przyznają tymczasowy brak odpowiedzialności na szczeblu krajowym, nie uniemożliwiają Komisji prowadzenia sprawy. Ponadto uznano, że przedsiębiorstwo, które ewidentnie wzięło pod uwagę decyzję skierowaną do niego już nie może twierdzić, że nic o tej decyzji nie wiedziało. Trybunał zgodził się także z Komisją w sprawie określania podstawowych kwot służących do obliczania grzywien nakładanych na przedsiębiorstwa. Komisję cieszy również to, że obniżenie grzywien nałożonych na firmy za niekwestionowanie faktów zostało podtrzymane na poziomie 1%.

Komisja zaznacza, że Trybunał Sprawiedliwości UE zmniejszył łączną kwotę grzywny nałożonej na firmę ThyssenKrupp z ok. € 480 milionów na ok. € 320 milionów, ze względu na to, że wcześniejszy 50%-owy wzrost grzywny za recydywę (patrz sprawa T-203/01 Michelin) nie był uzasadniony. Sąd orzekł, że skoro spółka główna grupy ThyssenKrupp nie była adresatem poprzedniej decyzji, która doprowadziła do stwierdzenia recydywy, nie można mówić o uzasadnieniu wzrostu grzywny.


Źródło:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/505&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=enZobacz również:

Zalecenia modernizacyjne ...
Opinia dot. normy SNEL ...
Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind - koszty eksploatacji ...
Popularne tagi:

norma snel dotacje na modernizację wind historia wind wymiana windy certyfikacja energetyczna wind efektywność energetyczna dźwigów jak modernizowac windy koło deptakoweZalecenia modernizacyjne Konserwacja w krajach UE Modernizacja dźwigów
Mało który użytkownik zdaje sobie sprawę, że powstały zalecenia w sprawie modernizacji dźwigów. Prezentujemy "10 Zasad Komisji Europejskiej" 95/216/EC z dnia 8 czerwca 1995 r ...
Czytaj więcej ...
Polityka uprawiana przez firmy „wielkiej czwórki” ogranicza wolność wyboru klienta. Jest on skazany na firmę, która daną windę zainstalowała. Nie ma możliwości zmiany konserwatora bez większego wkładu finansowego!
Czytaj więcej ...
Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Brak opracowań na ten temat pragniemy chociaż częściowo wypełnić niniejszą instrukcją, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji...
Czytaj więcej ...
Współpraca:
European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises Administrator24.info - portal dla Zarządców Nieruchomości. Porady dla właścicieli, wspólnot mieszkańców, administracji i spółdzielni mieszkaniowych The European Elevatori Magazine Europejskie Wydawnicto Informacji Technicznych Magazyn Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkanie i Wspólnota - Poradnik właścicieli i zarządców
Wszelkie prawa zastrzeżone © SPBD 1996 - 2019 created: roksela.com
O SPBD   Statut   Władze   Cele i zadania   Członkostwo   Baza firm   Instytucje współpracujące   Historia   Dla właścicieli