Informujemy!
Edukujemy! Pomagamy!
Stowarzyszenie
dla właścicieli dźwigów
Stowarzyszenie
dla firm dźwigowych
Założone w 1996 roku
Kontakt
Kontakt do biura SPBD


Dokumenty
Wzory dokumentów do pobrania


Członkostwo
Informacje o zapisach
Aktualności

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szybach dźwigów modernizowanych
2014-11-28

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind - koszty eksploatacji
2014-06-11

Seminarium :: Kierunki rozwoju branży dźwigowej ::
2012-08-27


Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje kary dla
koncernów
2011-10-10

Usługi konserwacyjne dźwigów w Polsce
2011-09-26

Program pilotażowy
Bezpieczeństwo Dostępność Ekologia
2011-06-14

Zobacz wszystkie...

Kategoria: Aktualności
Sytuacja rynkowa

W Polsce jest zainstalowanych ok.90.000 dźwigów osobowych , z czego ponad 70.000 zamontowano przed 1993 rokiem, kiedy obowiązywały tylko krajowe przepisy. Po 1993 roku wszystkie dźwigi nowe były instalowane zgodne z normami UE , chociaż nie były certyfikowane i oznakowane symbolem CE, który bezwzględnie obowiązuje od momentu wejścia naszego kraju do UE w 2004 r. Rynek instalacji dźwigów w nowych budynkach nie przekracza rocznie 3000 szt. i jest w 90% opanowany przez cztery zagraniczne koncerny, które osiągnęły takie rezultaty dzięki stosowaniu strategii polegającej na montażu urządzeń zbudowanych z nietypowych podzespołów i niedostępnych w handlu poza hermetyczną siecią dystrybucyjną wytwórcy. Dzięki temu koncerny mają zapewniony niczym nie ograniczony (obligatoryjny) serwis dźwigów po cenach nie weryfikowanych przez rynek a dodatkowo takie praktyki ułatwiają firmy deweloperskie sprzedające gotowe budynki w całości nie troszcząc się o koszty późniejszej eksploatacji. Sytuacja ta powoduje w praktyce wyeliminowanie rodzimych firm z sektora serwisowego dźwigów nowych, z którego koncerny osiągają największe przychody. Na skutek spowolnienia w budownictwie, rynek instalacji dźwigów w nowych budynkach znacząco skurczył się i główni gracze (koncerny) zaczęli zwracać się w kierunku wyeksploatowanych i przestarzałych dźwigów produkcji krajowej. W tym też celu próbują zastosować sprawdzoną taktykę z nowego budownictwa i oferują swoje standardy (np. dźwigi bez maszynowni) przy modernizacjach. Jednak w tym segmencie rynku decyzje o modernizacji podejmują prawdziwi właściciele, którzy nie bagatelizują kosztów eksploatacji, dlatego też dominacja koncernów nie jest tak przygniatająca.

Problemy dźwigów starych i wyeksploatowanych UE chce rozwiązać kompleksowo i w tym celu Komitet Europejski wydał odpowiednią normę Safety Norm Existing Lifts (SNEL), której istota polega na usunięciu wszelkich stwierdzonych wcześniej zagrożeń wynikających z niewłaściwej budowy lub niedostatecznego wyposażenia w stosunku do aktualnie obowiązującej Dyrektywy Dźwigowej 95/16 WE oraz norm z nią zharmonizowanych. Norma SNEL określa graniczne terminy (które wyznaczają poszczególne kraje we własnym zakresie) do wyeliminowania stwierdzonych zagrożeń. W Polsce norma SNEL została wydana przez PKN, ale nie jest stosowana, ponieważ brakuje decyzji rządowych do jej wprowadzenia w życie.

Istnieje tylko społeczny projekt rozporządzenia dla ministra gospodarki opracowany pod patronatem Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, przez reprezentatywny zespół, składający się z przedstawicieli: użytkowników, UDT, PKN, producentów i konserwatorów. W projekcie normy SNEL określono graniczną datę usunięcia podstawowych zagrożeń do roku 2023. Natomiast koszty modernizacji wszystkich dźwigów (ok.60.000) zostały wyliczone przez zespół specjalistów UDT (na żądanie ministra gospodarki) na kwotę 6.970.000.000, zł (sześć miliardów dziewięćset siedemdziesiąt milionów złotych).W piśmie do ministra przedstawiono korzyści gospodarcze jakie przyniesie wprowadzenie normy SNEL w życie w postaci kilkuset nowych miejsc pracy a także niebagatelne oszczędności energetyczne szacowane na co najmniej 40%. W projekcie nie podano źródeł finansowania tego przedsięwzięcia i wynika, że poniosą je właściciele dźwigów czyli mieszkańcy blokowisk, co wydaje się mało realne. Dlatego też należałoby rozważyć możliwości wsparcia finansowania modernizacji dźwigów osobowych z programów pomocowych UE, ponieważ uzyskuje się efekty jak: energooszczędność, poprawa bezpieczeństwa, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym itd.

W ostatnich latach dokonał się przełom w budowie dźwigów osobowych, spowodowany zastosowaniem zespołów napędowych bezreduktorowych na bazie silników synchronicznych stało magnetycznych osiągających sprawność ponad 95% (w tradycyjnych reduktorowych sprawność nie przekraczała 60 %) Ponadto rozwój elektroniki umożliwił sterowanie takimi napędami przez przemienniki częstotliwości, umożliwiające płynną regulację częstotliwości prądu. Zastosowania takich urządzeń zaowocowało efektami energooszczędności rzędu 50 % oraz zapewnia płynne ruszanie i zatrzymywanie się na przystankach z dokładnością +/- 2 mm niezależnie od obciążenia kabiny.

Na rynku dźwigów nowych dominują tzw. "dźwigi bez maszynowni" , ponieważ architekci otrzymują od dostawców dźwigów wytyczne projektowe, w których nie przewiduje się pomieszczeń na maszynownie. W rzeczywistości dźwigi bez maszynowni są sprytnym zabiegiem marketingowym mającym na celu (pod pretekstem wyeliminowania pomieszczeń na maszynownie) instalowanie urządzeń charakteryzujących się skomplikowaną konstrukcją oraz wysokimi kosztami serwisowymi. Ponadto dźwigi takie stwarzają realne zagrożenia w przypadkach uwięzienia pasażerów w szybie między przystankami, ponieważ brak bezpośredniego dostępu do zespołu napędowego uniemożliwia szybką ewakuację.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych ujawnione zostały jeszcze inne mankamenty wind bez maszynowni jak np.:
- uciążliwa emisja hałasów od urządzeń zamontowanych w szybie obok pomieszczeń mieszkalnych
- szybkie zużywanie się elementów nośnych dźwigu ze względu na skomplikowane olinowanie bądź stosowanie lin specjalnej konstrukcji tzw. pasowych (które niczym opona parcieją w dość szybkim tępie)
- mało skuteczna i kosztowna konserwacja ze względu na utrudniony dostęp do urządzeń, uniemożliwiający poprawne diagnozowanie stopnia zużycia lub uszkodzenia
- niska odporność na wandalizm z powodu łatwego dostępu od strony klatki schodowej do aparatury sterowej przez osoby nieuprawnione
- nietypowe urządzenia do których brak jest zamienników na rynku dodatkowo podraża koszty eksploatacji

W związku z tym należy wnikliwie rozważyć celowość instalowania takich dźwigów, ponieważ nie realizują żadnych dodatkowych funkcji w stosunku do dźwigów klasycznych a posiadają wiele bardzo istotnych wad. Dlatego też należy ograniczyć ich stosowanie do wyjątkowych przypadków jak obiekty zabytkowe lub nietypowych konstrukcji budowlanych Dużo lepszym rozwiązaniem są dźwigi z maszynowniami bocznymi zajmującymi ok.2 m 2 powierzchni, które mogą być usytuowane na poziomie garaży lub dowolnej kondygnacji. Rozwiązanie takie zostało wykonane przez jedną z firm krajowych w gmachu GUS w Warszawie, gdzie dotychczasową maszynownię wykorzystano na dodatkowy przystanek a nową maszynownię boczną umieszczono w garażu.

Współczesne dźwigi osobowe zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej 95/216/EC powinny po modyfikacjach być wyposażone co najmniej w:
- drzwi kabinowe z napędem mechanicznym i kurtyną świetlną oraz wskaźnikiem pięter w kabinie
- zmodyfikowane zatrzymywanie, zapewniające uzyskanie dokładności +/- 5 mm poziomowania kabiny
- elementy sterowe w kabinie usytuowane na wysokości min.900 mm i max.1200 mm od podłogi i oznakowane w taki sposób aby umożliwić rozróżnianie przez dotyk
- chwytacze dwukierunkowe, działające z opóźnieniem i zapewniające łagodne hamowanie awaryjne
- system automatycznej łączności dwustronnej pomiędzy pasażerami uwięzionymi w kabinie a ekipami serwisowymi
- awaryjne oświetlenie działające co najmniej przez 2 godziny po zaniku napięcia

Firmy krajowe specjalizujące się w modernizacjach dźwigów osobowych posiadają w swoich ofertach rozwiązania w pełni spełniające wymagania przepisów jak również oczekiwania klientów. Najlepszym tego przykładem jest wprowadzony na rynek przez jedną z firm z Warszawy nowy produkt pod handlową nazwą EkoWinda, charakteryzujący się następującymi walorami:
-energooszczędnością ponad 60%, dzięki napędowi bezreduktorowemu (efekty oszczędności mierzone są licznikami energii elektrycznej zamontowanymi w dwóch bliźniaczych klatkach schodowych)
-optymalnie powiększona kabina, pomimo zainstalowania drzwi automatycznych
-wysoki komfort eksploatacyjny zapewniający płynne starty i zatrzymywanie bez szarpnięć i hałasów
-odporne na wandalizm
-zapewniony nieograniczony dostęp do części zamiennych
-zdalne monitorowanie wszelkich awarii i zdarzeń
-obsługiwany profesjonalnie system łączności dwustronnej

Najważniejsze zespoły dźwigowe jak aparatury sterowe i kabiny wykonywane są we własnym zakresie, natomiast drzwi automatyczne i zespoły napędowe sprowadzane bezpośrednio od renomowanych producentów z krajów UE.


Zobacz również:


Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje kary dla
koncernów ...

Seminarium :: Kierunki rozwoju branży dźwigowej :: ...
Napęd zabytkowej windy z XVII wieku ...
Popularne tagi:

dotacje na modernizację wind koło deptakowe SPBD EFESME spotkanie windy w Polsce norma snel historia wind serwis wind tania windaZalecenia modernizacyjne Konserwacja w krajach UE Modernizacja dźwigów
Mało który użytkownik zdaje sobie sprawę, że powstały zalecenia w sprawie modernizacji dźwigów. Prezentujemy "10 Zasad Komisji Europejskiej" 95/216/EC z dnia 8 czerwca 1995 r ...
Czytaj więcej ...
Polityka uprawiana przez firmy „wielkiej czwórki” ogranicza wolność wyboru klienta. Jest on skazany na firmę, która daną windę zainstalowała. Nie ma możliwości zmiany konserwatora bez większego wkładu finansowego!
Czytaj więcej ...
Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa i parametrów technicznych oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Brak opracowań na ten temat pragniemy chociaż częściowo wypełnić niniejszą instrukcją, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji...
Czytaj więcej ...
Współpraca:
European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises Administrator24.info - portal dla Zarządców Nieruchomości. Porady dla właścicieli, wspólnot mieszkańców, administracji i spółdzielni mieszkaniowych The European Elevatori Magazine Europejskie Wydawnicto Informacji Technicznych Magazyn Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkanie i Wspólnota - Poradnik właścicieli i zarządców
Wszelkie prawa zastrzeżone © SPBD 1996 - 2018 created: roksela.com
O SPBD   Statut   Władze   Cele i zadania   Członkostwo   Baza firm   Instytucje współpracujące   Historia   Dla właścicieli